JASHPUR POLICE


CONTACT DETAIL DISTRICT POLICE - JASHPUR (C.G.)

 

S.N.

Name of Officers

Designation/Rank

Name of HOs/Police Station

E-mail ID

Contact No.(CUG)

1

Shri D. Ravishankar   (IPS)

Dy.IGP & SSP

Jashpur

sp-jashpur.cg@gov.in

spofficejashpur@gmail.com

9479193600

07763-223240 (O)

Fax  07763-223442 (O)

07763-223227  (R)

2

Shri Umesh Kumar Kashyap  (CPS)

Addl.S.P.

Jashpur

asp-jashpur.cg@gov.in

9479193601,

07763-223802 (R)

 

SUB DIVISION

 

1

Shri R.S. Parihar

SDOP

Jashpur

sdop-jashpur.cg@gov.in

9479193603

2

Shri Haricharan Singh 

SDOP AJK

Jashpur

sho-ajkjashpur@cg.gov.in

7999506151

3

Shri Sandeep Kumar Mittal

SDOP

Kunkuri

dsp-kunkuri.cg@gov.in

9479193604

4

Shri Harish Patil

SDOP

Pathalgaon

-

9479193602

5

Shri Sher Bahadur Singh Thakur

SDOP

Bagicha

dsp-bagicha.cg@gov.in

9479193605

 

SHOs

 

1

Ravi Shankar Tiwari

TI

City Kotwali  Jashpur

sho-jashpur.cg@gov.in

9479193608

2

Ram Lochan Gupta

TI

AJK Jashpur

sho-ajkjashpur@cg.gov.in

9479193606

3

Pradeep Kumar Sidar

SI

Duldula

sho-duldula.cg@gov.in

9479193619

4

Om Prakash Kujur

TI

Farsabahar

sho-farshabahar.cg@gov.in

9479193610

5

Nandan Lal Rathia

TI

Sanna

sho-sanna.cg@gov.in

9479193614

6

Vansh Narayan Sharma

SI

Bagbahar

sho-bagbahar.cg@gov.in

9479193611

7

Lohra Ram Chauhan

SI

Kunkuri

sho-kunkuri.cg@gov.in

9479193613

8

Abhas Minj

ASI

Asta

sho-asta.cg@gov.in

9479193618

9

Bhaskar Sharma

TI

Pathalgaon

sho-pathalgaon.cg@gov.in

9479193616

10

Saklu Ram Bhagat

SI

Tapkara

sho-tapkara.cg@gov.in

9479193609

11

Mallika Banerjee

TI

Kansabel

sho-kansabel.cg@gov.in

9479193612

12

Janak Ram Kurre

TI

Narayanpur

sho-narayanpurjpr.cg@gov.in

9479193615

13

Jagsay Painkra

SI

Bagicha

sho-bagicha.cg@gov.in

9479193617

14

Bharat Lal Sahu

TI

Tumla

sho-tumla.cg@gov.in

9479193620

15

Ramnath Ram

ASI

OP Manora

-

9479193621

16

Jeberiyus Ekka

SI

OP Aara

-

9479193623

17

Lalit Negi

SI

OP Lodam

-

9479193626

18

Umesh Prabhakar

ASI

OP Kardega

-

9340978244

19

Narayan Prasad Sahu

ASI

OP Kotba

-

9479193624

20

Chandra Prakash Tripathi

ASI

OP Pandrapat

-

9479193622

21

Tekram Sarthi

ASI

OP Dokra

-

9479193625

22

Krishna Kumar Sahu

ASI

OP Sonkyari

-

9479193627

 

I/c

 

1

Ram Shekhar Shukla

SI

D.S.B. 

dsbjashpur@gmail.com

9407774809

2

Hari Shankar Ram

HC-87

Cyber Cell

sp-jashpur.cg@gov.in

9479193742

3

Nandlal Bhagat

HC-403

C.C.T.N.S.

cctnshq-jashpur.cg@gov.in

cctnsjashpur@gmail.com

7879488131

 

 


Control Room

1

Tejeshwari Swarnkar

SI

Control Room

Jashpur

controlroomjashpur@gmail.com

9479193699

9926493699

07763-223807

07763-223242

--00--